Formy opodatkowania spółki z o.o.

Spółka z o.o. jako podmiot posiadający osobowość prawną podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych na druku CIT – 2.

Podatek od osób prawnych jest ustalany na zasadach ogólnych. Na chwilę obecną stawka podatku CIT wynosi 19% i jest stała, niezależnie od wartości dochodu.

Podatek od osób prawnych jest płacony od podstawy opodatkowania procentowo, czyli od dochodu uzyskanego przez spółkę z o.o. w danym miesiącu.

Dochód spółki to wszystkie jej przychody pomniejszone o koszty uzyskania tych przychodów.

Podatek w spółce z o.o. należy rozliczyć zawsze najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu opodatkowaniu.

Podwójne opodatkowanie w sp. z o.o.

W spółce z o.o. mamy do czynienia z tak zwanym podwójnym opodatkowaniem. Jest to zjawisko naturalne, choć często wydaje się skomplikowane i niejasne ze względu na występujące dwie identyczne stawki podatkowe – 19%. Mimo, że stawka podatku jest taka sama, chodzi o dwa różne podatki. Pierwszy podatek to ten zwykły od osób prawnych, czyli 19% CIT. Z drugim podatkiem, również w wysokości 19% mamy do czynienia w sytuacji gdy spółka wypłaca dywidendy wspólnikom, czyli podzielone zyski spółki. Właśnie ta procedura wypłacania dywidend jest obarczona podatkiem 19% od wypłacanych dywidend.

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , ,