Czy spółkę z o.o. może założyć jedna osoba?

Spółka z o.o. może być założona przez jedną osobę. Jedyny wyjątek stanowi inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie może być jedynym właścicielem kolejnej spółki z o.o.. Jest to spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały należą do jednej osoby.

Jak może powstać jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednoosobowa spółka z o.o. może powstać na dwa sposoby. Pierwszym najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest rejestracja spółki z o.o. przez jeden podmiot (jedną osobę). Drugim alternatywnym wariantem jest przeniesienie udziałów wspólników danej spółki z o.o. na jednego wspólnika, który stanie się jedynym właścicielem spółki, co prowadzi do powstania jednoosobowej sp. z o.o..

Jednoosobowa sp. z o.o. funkcjonuje na identycznych zasadach jak normalna spółka z o.o. z wieloma wspólnikami. Bez zmian pozostają wysokość kapitału zakładowego – 5000 zł, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, stworzenia Zarządu jednoosobowej spółki z o.o..

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. odstępuje się od tajnego głosowania, co wynika z logiki faktu istnienia wyłącznie jednego wspólnika. W jednoosobowych spółkach z o.o. może dojść do sytuacji, w której jedyny wspólnik tej spółki będący osobą fizyczną zostanie jednocześnie członkiem jednoosobowego zarządu. Osoba taka wykonuje uprawnienia zgromadzenia wspólników.

Jednoosobowa sp. z o.o. w organizacji

jednoosobowej spółce z o.o. w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, z wyjątkiem sprawy zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Jeżeli chce skutecznie dokonywać czynności prawnych na etapie organizacji spółki, to musi on być członkiem zarządu lub pełnomocnikiem spółki.

Czy w jednoosobowej spółce z o.o. musi występować Zarząd?

Niestety nawet w jednoosobowej spółce z o.o. jest wymagane powstanie Zarządu spółki. W takim przypadku jedynym członkiem  Zarządu będzie właściciel firmy. Sytuacja dość zabawna z naturalnego punktu widzenia, lecz wymagana z punktu widzenia KSH. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. nie trzeba na szczęście prowadzić tajnego głosowania…

Zobacz również:

Z tagami: , , , , , ,