Spółka z o.o. mieszana

Spółka z o.o. jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla spółki komandytowej. Jest to dobry sposób na zminimalizowanie podatku od dochodów wspólników spółki komandytowej.

Czym jest sp. z o.o. sp. komandytowa?

Jeżeli posiadamy spółkę komandytową najlepiej za jej komplementariusza obrać spółkę z o.o., która płaci podatek od swoich dochodów jako podmiot prawny. Jako komplementariusz spółki komandytowej, który posiada osobowość prawną, nie będzie odprowadzać podatków, musi jednak nie wykazywać żadnych zysków jako spółka z o.o.

Sp. z o.o. sp. komandytowa to rodzaj mieszanej działalności, czyli połączenie dwóch rodzai spółek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma przede wszystkim za zadanie zarządzanie i administrowanie spółką komandytową, a nie generowanie zysku. Wszystko po to, by uniknąć podatku od dochodu. Prowadzeniem działalności gospodarczej i wypracowywaniem zysku zajmować powinna się, powołana w tym celu, spółka komandytowa.

Koszty i czas rejestracji sp. z o.o. sp. komandytowej

Sp. z o.o. sp. komandytowa staje się coraz powszechniejszym rodzajem działalności w Polsce.  Warto jednak zaznaczyć, że jej rejestracja generuje podwójny koszt. W praktyce, zanim powstanie sp. z o.o. sp. komandytowa należy zarejestrować najpierw spółkę z o.o., a później spółkę komandytową. Dopiero po obraniu wspólnika w postaci spółki z o.o. powstaje sp. z o.o. sp. komandytowa. Za kosztami idzie również czas. Założenie spółki z o.o. trwa około miesiąca przy pomocy kancelarii prawnej. W przypadku samodzielnej rejestracji czas ten może4 wydłużyć się nawet do kilku miesiącach.

Koszty rejestracji spółki z o.o.:

  • umowa spółki w formie aktu notarialnego – koszt uzależniony od kapitału założycielskiego
    (dla 5000 zł kapitału opłata wynosi 195,20 zł)
  • poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki – 20 zł netto x ilość osób
  • odpisy aktu notarialnego – 6 zł, za każdą stronę, każdego odpisu
  • rejestracja w KRS – 500 zł (od 1 lipca 2011 roku)
  • ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – 0,5% kapitału – (koszty aktu notarialnego + koszty rejestracji w KRS i ogłoszenia w Monitorze
  • zgłoszenie do VAT – 170 zł
  • usługa rejestracji spółki przez Kancelarię Prawną – ustalana indywidualnie zależnie od zakresu usług

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , ,