Spółka z o.o. w organizacji

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka z o.o. posiada swoje wady i zalet. Do głównej zalety spółki z o.o. zalicza się ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Z racji posiadania przez spółkę osobowości prawnej, to spółka odpowiada za zobowiązania, nie wspólnicy. Kapitał zakładowy spółki jest stosunkowo niewielki względem możliwości prowadzenia praktycznie każdej działalności o znacznych przepływach finansowych. Kolejną dużą zaletą jest możliwość rejestracji spółek z o.o. przez obcokrajowców. Do wad spółki z o.o. można zakwalifikować podwójne opodatkowanie, raz od dochodów spółki a następnie od wypłacanych dywidend wspólnikom. Spółka z o.o. wymaga także prowadzenia pełnej księgowości, co implikuje znaczne koszty miesięczne (obsługa przez biuro rachunkowe lub pracownik w postaci księgowego).

Warto wspomnieć o dodatkowych zaletach spółki z o.o., do których należą możliwość prowadzenia spółki przez jedną osobę. W takiej sytuacji mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o.. Wielu przedsiębiorców chwali sobie jeszcze jedną zaletę spółki z o.o., jaką jest etap rejestracji spółki, a dokładniej spółki z o.o. w organizacji. W momencie od podpisania umowy do uzyskania wpisu do KRS, spółka z o.o. może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, co pozwala na przygotowanie spółki do możliwości prawidłowego funkcjonowanie bez konieczności czekania na zakończenie rejestracji.

Spółka z o.o. w organizacji to twór chwilowy, funkcjonujący w okresie od podpisania umowy do chwili rejestracji spółki w KRS. Spółka z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez Zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Spółka z o.o. w organizacji może własnym działaniem nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Oznacza to, że już od chwili podpisania umowy może prowadzić pewną działalność. Jeżeli po okresie przejściowym nastąpi rejestracja spółki z o.o. w organizacji, będzie ona funkcjonować od tego momentu jako prawna spółka z o.o. ze wszystkimi prawami i obowiązkami przewidzianymi w KSH. W sytuacji gdy spółka z o.o. w organizacji nie zostanie zarejestrowana w KRS, przestanie formalnie istnieć i straci wszelkie prawa.

Zawiązanie spółki z o.o. musi zostać zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, w przeciwnym razie sp. z o.o. w organizacji ulega rozwiązaniu.

Spółka z o.o. w organizacji musi dać innym przedsiębiorcom sygnał, że jeszcze nie została wpisana do KRS poprzez umieszczenie w swojej nazwie określenia „w organizacji”. Zazwyczaj będzie musiała podawać to określenie na swoich pismach i w zamówieniach handlowych.

Spółka z o.o. w organizacji funkcjonuje jak normalna spółka z o.o. i ma wszelkie prawa do zaciągania zobowiązań i występowanie przed sądami. Spółka z o.o. w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą przed wpisaniem jej do KRS.

Reprezentowanie spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentuje Zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Warto wiedzieć, że w przypadku jednoosobowej sp. z o.o. w organizacji jej reprezentantem nie może być jej jedyny wspólnik – wolno mu jedynie zgłosić spółkę do KRS.

Przed wpisem spółki do rejestru wspólnikom nie wolno rozporządzać udziałami spółki z o.o. w organizacji.

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , , , , , ,