Krótszy czas oczekiwania na potwierdzenie NIP

Obecnie przedsiębiorcy muszą oczekiwać na otrzymanie potwierdzenia NIP aż około 14 dni. Ministerstwo Sprawiedliwości chce skrócić ten czas do zaledwie 3 dni i tym samym przyspieszyć cały proces rejestracji spółek w Polsce!

Czas oczekiwania na Numer Identyfikacji Podatkowej

krótszy czas oczekiwania na potwierdzenie nipMinisterstwo Sprawiedliwości dąży do skrócenia czasu oczekiwania na otrzymanie potwierdzenia nadania numery NIP dla przedsiębiorców innych niż osoby fizyczne. Zmiany ma wprowadzić przygotowywany projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawione 3 dni są według Urzędu Skarbowego najkrótszym terminem, w ciągu którego US zdąży wykonać wszystkie swoje obowiązki w związku z nadaniem numeru NIP. Zmianie miałby ulec art. 8b ust. 2 ustawy z 13 października 1995 r. o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Skrócenie czasu oczekiwania na potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej spowoduje szybszą rejestrację spółek w Polsce. Do tej pory przedsiębiorcy skarżyli się na zbyt długie procesy rejestracji podmiotów gospodarczych. Zażalenia te mają swoją podstawę gdyż założenie spółki trwa około 1 miesiąca, często także dłużej.

Od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość rejestracji spółki z o.o. przez Internet. Teoretycznie całego procesu można dokonać w 24 godziny. Wadą tego rozwiązania jest zestandaryzowana umowa, w której nie można zamieścić żadnych dodatkowych regulacji, a wszelkie późniejsze zmiany wymagają formy notarialnej (co generuje dodatkowe koszty).

Obecnie przepisy podatkowe regulują czas oczekiwania na nadanie numeru identyfikacji podatkowej osobom fizycznym – najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu deklaracji o nadanie NIP-u. W przypadku pozostałych podmiotów US ma aż 14 dni na wysłanie potwierdzenia.

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , , , , , , ,